Rešitve

Optimizacija perifernega okolja / Tiskanje

Skupaj z tehnološkim partnerjem HP Inc. naročniku vzpostavimo sistem t.i. Manage Print Service v sklopu katerega naročniku ob višji kvaliteti storitve tiskanja zagotovimo občutno znižanje stroškov na tem segmentu.

Storitve se obračunavajo po porabljenem potrošnem materialu ali po tiskanih straneh.

Optimizacija perifernega okolja / Delovne postaje, prenosniki in tablice

S sistematizacijo delovnega okolja se vzpostavi delovno okolje, ki je uniformirano v smislu verzij OS, gonilnikov ipd. brezhibno povezano v zaledne sisteme in sprotno posodobljeno v skladu z potrebami.

Sama nabava opreme je zavoljo planiranih letnih okvirjev s strani tehnoloških partnerjev zato adekvatno cenovno najugodnejša. Obilo izkušenje imamo tudi z modelom najemanja le te opreme za življenski cikel skupaj s pripadajočo programsko opremo (npr. Microsoft Office orodja ipd.).

Postavitev/ Optimizacija / Vzdrževanje sistemskega okolja

Izkušnje nam kažejo, da z znanjem, izkušnjami in partnerskem pristopu naročniku znamo vzpostaviti optimalno okolje, ki je potrebno za zagotavljanje nemotenega poslovanja naročniku.

Poznavanje tehnologij, nabor znanj in seveda dolgoletne izkušnje naši ekipi strokovnjakov dajejo kredibilnost in ustrezno prepoznavnost na trgu in tudi pri tehnološki partnerjih kot so Hewlett Packard Enterprises, Microsoft, Veeam in drugih.

V sklopu vzdrževanja IKT okolja z naročnikom vedno stremimo k optimizaciji le tega, sprotnem proaktivnem posodabljanju v skladu s tehnološkimi trendi in režimom, ki naročniku zagotavlja minimalizacijo rizikov in vplivov na poslovanje.

Nivo partnerstva z tehnološkimi partnerji nam zagotavlja nenehen dostop do orodij, baze znanj, rezervnih delov, eskalacijskih procedur potrebnih za izvajanje ustreznega nivoja zagotavljanja storitve. Naši strokovnjaki so ustrezno certificirani in preverjeno izkušeni na tehnologijah, ki jih v sklopu projektov uporabljamo.