Postavitev/ Optimizacija / Vzdrževanje sistemskega okolja

Izkušnje kažejo, da z znanjem, izkušnjami in partnerskim pristopom naročniku znamo vzpostaviti optimalno okolje, ki je potrebno za zagotavljanje nemotenega poslovanja naročnika.

Poznavanje tehnologij, nabor znanj in seveda dolgoletne izkušnje naši ekipi strokovnjakov dajejo kredibilnost in ustrezno prepoznavnost na trgu in tudi pri tehnološki partnerjih kot so Hewlett Packard Enterprises, Microsoft, Veeam in drugih.

V sklopu vzdrževanja IKT okolja z naročnikom vedno stremimo k optimizaciji le tega, sprotnem proaktivnem posodabljanju v skladu s tehnološkimi trendi in režimom, ki naročniku zagotavlja minimalizacijo tveganj in vplivov na poslovanje.

Nivo partnerstva s tehnološkimi partnerji nam zagotavlja nenehen dostop do orodij, baze znanj, rezervnih delov, eskalacijskih procedur potrebnih za izvajanje ustreznega nivoja zagotavljanja storitve. Naši strokovnjaki so ustrezno certificirani in preverjeno izkušeni na tehnologijah, ki jih v sklopu projektov uporabljamo.