Novice

15.3.2019

Alarix je opravil nadgradnjo LAN/WAN/WiFi okolja pri naročniku RLS iz Komende bazirajoč na HPE Aruba tehnologiji.

15.2.2019

Alarix je z partnerjem Metronik opravil prenovo IKT okolja za interne potrebe bazirajoč na HPE in Microsoft tehnologiji.

15.1.2019

Alarix je pri naročniku Elektrina opravil posodobitev in nadgradnjo IKT okolja za potrebe rasti poslovanja bazirajoč na HPE tehnologiji.

15.11.2018

Alarix je z partnerjem Robotina vzpostavil visokorazpložljivo platformo bazirajoč na HPE in Microsoft tehnolologiji za SCADA rešitev pri končni stranki Luka Koper.

15.10.2018

Alarix je za partnerja Informatika d.d. opravil nadgradnjo visokoperformančnega računalnika bazirajoč na HPE Blade tehnologiji Vmware virtualizaciji.

15.9.2018

Alarix je v sklopu selitve naročnika Komunala Brežice opravil kompletno prenovo data centra, povezav in komunikacij in naročniku zagotovil nemoteno selitev v nove prostore.

15.9.2018

Alarix je za naročnika LIT Transit opravil prenovo SAN okolja bazirajoč na HPE MSA tehnologiji.

15.8.2018

Alarix je naročniku ARAO opravil modernizacijo IKT okolja na področju infrastrukture in varnosti.

15.8.2018

Alarix je skupaj z strateškim partnerjem Pošta Slovenije vzpostavil in stestiral “disaster recovery” koncept za naročnika EKWB iz Komende.

15.8.2018

Alarix je z partnerjem A1 vzpostavil Mobile Device Management rešitev za končno stranko Unior Zreče bazirajoč na Vmware Airwatch tehnologiji.

15.6.2018

Alarix je tehnološko moderniziral IKT okolje za naročnika Gaznafta.

15.6.2018

Alarix je za partnerja Telemach vzpostavil Mobile Device Management okolje na tehnologiji Vmware Airwatch za interno rabo regijske korporacije in partnerju omogočil vzpostavitev okolja, ki mu omogoča razširiti portfelj storitev tudi na MDM področju.

15.6.2018

Alarix je vzpostavil redundančni visokorazpoložljiv IKT sistem za naročnika Hotel Palace Portorož in vzpostavil produkcijo na sestrski lokalciji v Savudriji.

15.5.2018

Alarix je za naročnika Altair na obali vzpostavil referenčno tiskarniško postrojenje bazirajoč na HP Latex 1500 tehnologiji.

16.3.2018

Alarix je skupaj z partnerjem Pošta Slovenije organiziral dogodek za skupne končne stranke. Na dogodku je kot rdeča nit služila dodana vrednost partnerstva med Pošto Slovenije – PosiITa storitveno platformo in Alarixom.

15.3.2018

Alarix je z dolgoletnim partnerjem BIA Separations vzpostavil varno Mobile Device Management okolje bazirajoč na tehnologiji Vmware-Airwatch.

15.2.2018

Alarix je z partnerjem RLS posodobil in nadgradil IKT okolje bazirajoč na tehnologijah HP Inc. in HPE.

15.1.2018

Alarix je z partnerjem RTC Kranjska Gora prenovil IKT okolje, ki temelji na preverjeni tehnologiji HP Inc., HPE, Veeam in Fortinet.

15.12.2017

Alarix je z partnerjem EKWB tehnološko posodobil IKT okolje in dolgoročno vzpostavil DR na Pošti Slovenije, ki temelji na preverjeni Vmware Airwatch, Veeam in HPE 3par tehnologiji.

15.11.2017

Alarix je z partnerjem JRL zaključil drugo fazo projekta videonadzora na DARS-u, ki temelji na visokoperformančni HP Inc. tehnologiji oz. delovnih postajah za nadzor.

15.10.2017

Alarix je z partnerji Pošta Slovenijem, HPE, HP Inc., VMware, Veeam in DISS, Veracomp organiziral tradicionalni jesenski dogodek za stranke, kjer se je predstavilo kup novih rešitev in predvsem dobrih praks…

15.9.2017

Alarix je z partnerjem JRL zaključil prvo fazo projekta videonadzora na DARS-u, ki temelji na Cisco tehnologiji.

15.8.2017

Alarix je z dolgoletnim partnerjem BIA Separations prenovil okolje in vzpostavil visokoperformančni backup koncept bazirajoč na Veeam tehnologiji. Istočasno je dolgoročno vzpostavil DR okolje bazirajoč na HPE #par in Veeam tehnoligijah z Pošto Slovenije.

15.7.2017

Alarix je dolgoletnemu partnerju vzpostavil Managed Print storitev bazirajoč na HP PageWide tehnologiji in tako skupaj z tehnološkim partnerjem HP Inc. vzpostavil optimirano okolje flote tiskalnikov.

15.6.2017

Alarix je dolgoletnemu partnerju IBE prenovil IKT okolje in postavil visokoperformančno virtualizirano platformo bazirajoč na HPE Blade in Microsoft tehnologijah.

15.5.2017

Alarix je prenovil uporabniško okolje Fakultete za Elektrotehniko z novimi visokoperformančnimi delovnimi postajami HP Inc.

15.4.2017

Alarix je dolgoletnemu partnerju Center Sleph in slabovidnih v Šk. loki prenovil IKT okolje in postavil visokorazpložljivo virtualizirano storitveno platformo bazirajoč na Microsoft tehnologijah.

15.3.2017

Alarix je bil s partnerjem Pošto Slovenije izbran za izvajalca IaaS rešitve za nov ERP sistem pri naročniku Nektar Natura.

15.3.2017

Alarix je uspešno zaključil projekt prenove IKT okolja pri naročniku Elektrina kjer je istočasno še vzpostavil redundančno in visoko razpoložljivo okolje za hčerinski podjetji Leton in Lepton Quark.

21.2.2017

Alarix je uspešno zaključil projekt zamenjave požarne pregrade pri naročniku Komunala Brežice.

20.2.2017

Alarix je uspešno zaključil projekt zamenjave ERP okolja pri naročniku EKWB v sklopu katerega je vzpostavil produkcijsko platformo ter z partnerjem Result vzpostavil nov ERP sistem pri naročniku. Kompleten projekt je Alarix tudi finananciral s pomočjo IBM Global Financing.

20.1.2017

Alarix je uspešno zaključil projekt prenove kompletnega IKT okolja pri naročniku CMC Ekocon v sklopu katerega je zamenjal oz. nadgradil kompletno platformo za virtualizacijo, backup in SAN okolje. Istočasno je posodobil naročnikovo omrežje in požarno pregrado.

24.12.2016

Alarix je uspešno zaključil projekt prenove SAN okolja pri naročniku Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.

23.11.2016

Alarix je uspešno zaključil projekt prenove IKT okolja pri naročniku Obalne Lekarne Koper v sklopu katerega je nadgradil diskovne kapacitete, razširil produkcijsko okolje z dodatnim strežnikom in posodobil Microsoft sistemsko okolje.

Istočasno je naročniku postavil tudi celostno varnostno rešitev na tehnologiji Fortinet in posodobil AxTel okolje telefonije.

20.11.2016

Alarix je uspešno zaključil projekt prenove IKT okolja pri naročniku Tradeways v sklopu katerega je temeljito prenovil naročnikovo produkcijsko in Microsoft sistemsko okolje.

15.11.2016

Alarix je uspešno zaključil projekt prenove LAN&WAN omrežja pri naročniku JAZMP. V sklopu projekta je zasnoval tehnološko superiorno rešitev na HPE Arruba tehnologiji. Istočasno je od naročnika odkupil obstoječo LAN&WAN opremo v sklopu HPE TradeIn programa.

10.11.2016

Alarix je uspešno zaključil projekt prenove backup okolja pri naročniku JAZMP. Rešitev je bazirana na preverjenih tehnologijah Arcserve tehnološkega partnerja.

1.11.2016

Alarix je posodobil IKT okolje naročnika Hoteli Palace Portorož – Kempinsky z novo gručo virtualiziranih strežnikov, modernim diskovnim sistemom in backup rešitvijo. V sklopu prenove je bilo tudi naročnikovo uporabniško okolje.

Kompleten projekt je bil financiran s strani HP Financial Services (HPFS).

1.10.2016

Alarix je posodobil backup okolje naročnika Občina Celje z nadgradnjo knjižnice HPE.

1.9.2016

Alarix je posodobil IKT okolje naročnika Tradeways z novimi strojnimi komponentami in istočasno še posodobil naročnikovo Microsoft okolje.

1.8.2016

Alarix je nadgradil IKT okolje naročnika Obalne lekarne z novim produkcijskim strežnikom, povečanimi diskovnimi kapacitetami in istočasno posodobil varnostno infrastrukturo z Fortinet tehnologijo.

1.7.2016

Alarix je na Komunali Brežice zaključil izjemno uspešen projekt migracije sistemske infrastrukture, temelječe na HPE tehnologijah, migracijo sistemske programske opreme temelječo na Microsoft tehnologijah (Microsoft Server Virtualizacijsko okolje, SQL baza), Linux odprtokodnih rešitvah (e-pošta in greylisting) ter Veeam orodjih za shranjevanje podatkov. Projekt je potekal brez neplaniranih izpadov za naročnikove končne stranke, v planiranem roku in pričakovanem stroškovnem okvirju.

Alarix je IKT okolje prevzel v podporo v sklopu vzdrževalne pogodbe.

1.7.2016

Alarix je podpisal partnersko pogodbo in prevzel v podporo IKT okolje naročnika Javna Razsvetljava Ljubljana.

1.6.2016

Alarix je podpisal partnersko pogodbo in prevzel v podporo IKT okolje naročnika Merit International.

1.4.2016

Alarix je uspešno zaključil projekt prenove IKT infrastrukture na Zavodu za turizem Pivka in prevzel IKT okolje zavoda v vzdrževanje in podporo.

1.4.2016

Alarix je uspešno zaključil migracijo MS Exchange okolja pri naročniku Prigo in s tem pridobil nadaljno referenco na področju migracij poštnih okolij.

1.3.2016

Alarix je uspešno zaključil projekt nadgradnje IKT okolja pri naročniku Sibo G v sklopu katerega je razširil kapacitete SAN okolja in posrbel za zamenjavo uporabniških delovnih postaj v sklopu HPFS aranžmaja.

1.2.2016

Alarix je ob delitvi največjega tehnološkega partnerja HP na HP Inc. in HP Enterprise pri obeh novih entitetah uspešno pridobil odgovarjajoče Gold statuse, ki ga iz poslovno-prodajnega in storitveno kompetenčnega pogleda uvršča v sam vrh v Sloveniji.

20.1.2016

Alarix je uspešno zaključil projekt prenove IT okolja pri naročniku JRL. Projekt je zajemal vzpostavitev visokorazpoložljivega okolja, ki temelji na virtualizacijskih tehnologijah Microsoft, backupu Veeam in visokorazpoložljivi HPE infrastrukturi. Projekt je Alarix tudi financiral s partnerjem Grenke.

20.1.2016

Alarix je uspešno zaključil projekt vzpostavitve backup rešitve za naročnika Pristop. Projekt je vključeval nadgradnjo infrastrukture, programsko opremo Veeam kot tudi kompleten načrt politike shranjevanja podatkov.Projekt je Alarix tudi financiral z partnerjem HP Financial Services.

19.1.2016

Alarix je uspešno zaključil projekt prenove IT okolja pri naročniku Mediana. Projekt je zajemal prenovo infrastrukture, postavitev rešitve backupa z Veeam programsko opremo in migracijo Microsoftovih sistemskih orodij ter poštnega strežnika.

1.1.2016

Alarix je supešno zaključil projekt Manage Print Service za naročnika TUV-SUD Sava in s postavitvijo cMPS rešitve naročniku znižal stroške tiskanja za več kot 20%.

1.12.2015

Alarix je uspešno zaključil projekt vzpostavitve  AxTel telefonije pri naročniku Seltron. Rešitev zajema postavitev cetrale in intagracija v naročnikov CRM – Intrix.

1.12.2015

Alarix je uspešno zaključil projekt Manage Print Service za naročnika JAZMP in s postavitvijo rešitve MPS občutno znižal stroše tiskanja.

1.11.2015

Alarix je uspešno zaključil projekt nadgradnje za naročnika Prigo ob selitvi v novo poslovno stavbo. Projekt je vključeval prenovo infrastrukture, ožičenja, povezav in prehod delovanja v novo okolje brez neplaniranih izpadov tega storitveno orientiranega IKT okolja.

1.10.2015

Alarix je uspešno zaključil projekt vzpostavitve infastukturne platforme za sistem videonadzora naročniku Hella. Projekt je zajemal postavitev HP visokozmogljivega diskovnega sistema, virtualizirane gruče HP strežnikov in HP nadzornih delovnih postaj.

1.9.2015

Alarix je podpisal pogodbo z naročnikom SKZG v sklopu katere bo opravil sukcesivno  zamenjavo delovnih postaj v uporabniškem okolju naročnika.