Optimizacija perifernega okolja / Delovne postaje, prenosniki in tablice

S sistematizacijo delovnega okolja se vzpostavi delovno okolje, ki je uniformirano v smislu verzij OS, gonilnikov ipd., brezhibno povezano v zaledne sisteme in sprotno posodobljeno v skladu s potrebami.

Nabava opreme je zavoljo planiranih letnih okvirjev s strani tehnoloških partnerjev zato cenovno najugodnejša. Veliko izkušenj imamo tudi z modelom najemanja te opreme skupaj s pripadajočo programsko opremo (npr. Microsoft Office orodja ipd.).