Izvedba in preverba IKT varnostne politike

Za naročnike opravimo pregled načina dela v IKT okolju in v skladu z zahtevami naročnika in dobrimi praksami pripravimo rešitev, ki temelji na izdelani dokumentaciji in operativnih pravilih načina dela v IKT okolju.