AxTel

Rešitev AxTel

 

AxTel IP rešitev omogoča prilagodljive postavitve IP telefonije, od majhnih okolij s 5-10 uporabniki, pa vse do velikih IP telefonskih central z več sto uporabniki. Osnova rešitve je platforma Asterisk, ki je eno najmočnejših in priljubljenih razvojnih orodij in ga uporabljajo tako mala, srednja, kot tudi velika podjetja. Na uporabniku prijazen način zagotavlja vse funkcionalnosti, ki jih pričakujemo od central visokega cenovnega razreda. Celoten sistem IP telefonije deluje na fizičnem ali virtualnem strežniku, z nameščenim operacijskim sistemom. Komunikacija med strežnikom v vlogi telefonske centrale in telefonskimi aparati poteka preko obstoječih mrežnih povezav.

IP telefonija oziroma VoIP (Voice over IP) je v današnjem času najbolj tehnološko napredna rešitev telefonije, ki v celoti nadomešča klasične hišne centrale. Poleg nižjih stroškov pri sami telefoniji je prednost IP telefonije tudi povečanje produktivnosti zaposlenih in s tem višja dodana vrednost podjetja. Tukaj mislimo na integracijo z obstoječimi poslovnimi rešitvami v podjetju, kot so ERP, CRM, klicni centri,… ter enostavno upravljanje in nadzor nad centralo.

Nekaj prednosti IP telefonije:

✔ prihranki pri stroških fiksnih mesečnih naročnin

✔ integracija GSM vmesnikov za klice v mobilna omrežja (različni operaterji)

✔ avtomatizacija preusmeritev klicev v tujino preko najcenejšega ponudnika

✔ brezplačni klici znotraj dislociranih enot

✔ možnost izbire alternativnih operaterjev telefonije

✔ enostavno dodajanje novih uporabnikov

✔ možnost povezave več central iz različnih lokacij preko IP

✔ snemanje in statistika klicev,…

AxTel je zaključena rešitev IP telefonije, ki temelji na SIP PBX strežniku. Telefonski klici se prenašajo preko računalniškega podatkovnega omrežja, kjer se namestijo SIP IP telefoni z vgrajenim stikalom. Ker imajo IP telefonski aparati vgrajeno stikalo, se lahko uporabi ista vtičnica za zaporedni priklop IP telefona in računalnika. Strežnik AxTel do javnega telekomunikacijskega omrežja dostopa preko usmerjevalnika. Uporabnik lahko za operaterja izbere poljubnega ponudnika telekomunikacijskih storitev.

AxTel predstavlja optimalno rešitev za vse, ki želijo zamenjati klasično telefonsko centralo z IP telefonijo, ki je predvsem cenovno primerljiva. Podpira vse potrebne funkcionalnosti, ki jih uporabnik pričakuje.

Osnovne funkcije:

• Sistem glasovne pošte

• Virtualna tajnica

• Avtomatsko posredovanje

klicev (IVR)

• Konferenčno klicanje

• Konferenčne sobe

• Čakalne vrste

• Statistika klicev

• Snemanje pogovorov

• ISDN in VoIP združljivo

• Glasba na čakanju (MoH)

• Preusmeritve

• Funkcija „ne moti“ (DND)

• Integracija več AxTel central

• Identifikacija klicočega

• Prikaz stanja telefonov (BLF)

• Klicne skupine

• Avtopovratni klic

• …

Klicne funkcije:

• Čakajoč klic

• Prikaz identitete kličočega

• Blokiranje identitete kličočega

• Prikaz identitete kličočega za čakajoči klic

• Preusmeri klic na zasedeno, ni odgovora,…

• Klasična preusmeritev klica

• Glasba in najava med prevezavo klicev

• Hkratno zvonenje dveh ali več telefonskih

številk

• …

Ostale napredne funkcije AxTel    

Spletni vmesnik poleg vsega naštetega omogoča tudi:

 • delo z glasovno pošto (dostop do shranjenih sporočil preko spletnega vmesnika, urejanje sporočil, interakcija telefon-epošta-splet);
 • uporabo čakalnih vrst (njihovo urejanje, spreminjanje, dodajanje);
 • pošiljanje SMSov (SMSe lahko pošljemo preko spletnega vmesnika, lahko pa tudi preko e-pošte);
 • operaterski zaslon (namenjen je posebni skupini uporabnikov, kot so npr. telefonski operaterji, gre za prilagoditev zaslona vmesnika, tako da ima operater na voljo več tipk/gumbov in večji pregled nad uporabniki);
 • časovno določanje preusmeritev klicev (preusmerjanje klicev na druge številke se veže na čas, npr. med delovnim časom gredo preusmeritve na druge številke kot izven delovnega časa).

 

AxTel spletni vmesnik

Za vse tiste, ki od IP telefonije pričakujejo tudi napredne funkcionalnosti, ki jim do zdaj niso bile na voljo, smo razvili nadgradnjo, ki je sestavni del rešitve AxTel. Ta preko spletnega vmesnika skrbi za lažjo komunikacijo med uporabniki in IP PBX telefonsko centralo in poleg drugega omogoča:

 • podrobne nastavitve
 • napredno delo z imeniki
 • pregled zgodovine klicev

Delo s spletnim vmesnikom je prilagojeno tako, da ga lahko uporablja tako navadni uporabnik (U) kot tudi naprednejši uporabnik, administrator (A). Tako so nekatere zahtevnejše možnosti nastavitev na voljo le administratorjem.

 

Izgled osnovne strani AxTel spletnega vmesnika

Spletni_vmesnik

 

Imeniki

Pravilno nastavljeni in osveženi imeniki močno olajšajo delo uporabnikom, saj omogočajo, da uporabniki vidijo, katere osebe jih kličejo in nasprotno, sami kličejo z izbiro osebe iz seznama v imeniku, namesto da bi morali poznati telefonsko številko in jo vnesti. V splošnem lahko pri naši rešitvi govorimo o treh vrstah imenikov:

 • osebni imenik
 • interni imenik
 • centralni imenik

Interni imenik je notranji imenik v organizaciji. To je imenik, ki se privzeto sinhronizira iz telefonske centrale na telefonske aparate pri uporabnikih.

Osebni imenik si ureja vsak uporabnik sam. Na ta način se zagotavlja med uporabniki raznovrstnost in zasebnost. Osebni imenik se lahko sinhronizira s programom za delo z elektronsko pošto (npr. Microsoft Outlookom).

Centralni imenik je imenik celotne organizacije. Ta imenik se lahko navezuje na določene druge imenike, ki jih še imamo v organizaciji. Preko tega imenika se lahko opravi tudi sinhronizacija na obstoječi ERP sistem.

 

Zgodovina klicev in pregled stroškov

Spletni vmesnik omogoča, da na zelo pregleden in enostaven način pregledujemo zgodovino klicev. Pri tem lahko uporabljamo različne filtre in pregledujemo klice po datumu, vrsti klicev (dohodni, odhodni), stanju klicev (odgovorjeni, neodgovorjeni, neuspešni, zasedeni), po skupinah, enotah,…

Določeni operaterji omogočajo, da se klici povežejo s cenami klicev po posameznih klicnih skupinah (klici v različna omrežja, v tujino itd.). Ko povežemo klice in njihove stroške pa dobimo zelo zmogljivo orodje za pregled nad stroški klicev. Tako imamo zdaj možnost vpogleda v stroške po enotah, po uporabnikih, obremenitve v različnih časovnih obdobjih, obremenitve glede na klice v določena omrežja. Tak natančen in pregleden vpogled v klice nam omogoča zaznavanje odklonov pri klicih ter ozkih grl pri klicanju. Predvsem pa nam to omogoča notranje zaračunavanje po poslovnih enotah (interni billing).

Spletni vmesnik omogoča tudi izvoz seznama klicev v standardni obliki (npr. v obliki xls datoteke).

 

FoIP modul za AxTel

Pri delu/upravljanju z fax modulom imamo na voljo tri menije/izbire:

 • Upravljanje virtualnih fax naprav, ki nam omogoča kreiranje, brisanje in napredno nastavljanje virtualne fax naprave
 • Pošiljanje fax-ov, preko katere pošiljamo sporočila
 • Zgodovina pošiljanja faks-ov, kjer imamo vpogled v zgodovino poslanih in prejetih fax sporočil

Upravljanje virtualnih fax naprav

V sklopu rešitve je lahko vsaka zunanja številka, ki je prijavljena na AxTel VoIP centrali, tudi virtualni faks. Na seznamu virtualnih fax naprav je tako razvidno na katero telefonsko številko se oglaša in na kateri elektronski naslov so faksi posredovani v obliki pdf ali tiff formata.

Pri dodajanju novih virtualnih faks naprav imamo na voljo enostaven spletni vmesnik v katerega vnesemo ključne podatke o napravi:

 • Telefonsko številko faksa
 • ID faksa za pošiljanje faksov
 • Elektronski naslov, kamor se prejeti faksi posredujejo
 • Tiskalnik na katerega se lahko opcijsko faks sporočila natisnejo
 • Maksimalno število strani, ki jih lahko faks vsebuje (zaradi zlorab je smotrno omejiti na 5 do 10 strani)
 • Podatki o poštnem strežniku
 • Glavo sporočila
 • Seznam uporabnikov, ki imajo pravico pregledovati zgodovino faksov za izbrani virtualni faks

Isti vmesnik se uporablja tudi za odstranjevanje virtualnih faks naprav.

Pošiljanje fax-ov

Pri pošiljanju faksov izberemo iz seznama virtualnih faks naprav tisto, preko katere bomo poslali faks, izberemo telefonsko številko kamor pošiljamo ter poiščemo datoteko/dokument, ki ga želimo poslati. Na koncu izberemo še število poskusov, da sistem pošlje faks, preden dostavi sporočilo o neuspelem pošiljanju in elektronski naslov, kamor opcijsko pošlje potrdilo o poslanem faksu.

Pri drugem načinu pa enostavno pošljemo elektronsko pošto na e-naslov, ki je dodeljen faks napravi. Ob tem v zadevi navedemo faks številko, kamor želimo poslati pripeto datoteko. Priponka, se pravi faks sporočilo, mora biti v pdf obliki.

Zgodovina pošiljanja fax-ov

Servis za pregledovanje faksov omogoča podroben pregled seznama poslanih in prejetih faksov, s podrobnostimi o datumu in uri pošiljanja/sprejemanja, število poskusov pri pošiljanju, vir in cilj faksa, ter povezavo na sam faks dokument oziroma poročilo o poslanem faksu.

Sistem omogoča tudi napredno filtriranje vseh faks klicev po več kriterijih (datum, vir, cilj…).