Izvedba in preverba licenčne ustreznosti

Za naročnike izvedemo preverbo licenčne ustreznosti z kredibilno aplikacijo Microsoft SAM, ki poda poročilo o nameščenih licencah potrebno ob revizijah ali preverbah.